BOSAD – Bodrum Sualtı Derneği, Bodrum’daki dalış turizmini tanıtmak, geliştirmek, sualtı tarihini ve doğasını korumak amacıyla 2004 yılının Temmuz ayında kurulmuştur.

AMAÇ ve HEDEFLERİMİZ :
 1. Yöremizde Sualtı Sporlarıyla ilgilenen kişi ve kurumları bir dernek çatısı altında toplamak, bu sporları bilimsel olarak tanıtıcı, eğitici ve öğretici toplantılar düzenleyerek tanıtımında ve gelişmesinde etkin olmak.
 2. Bodrum sualtı canlı ve cansız varlıkları koruyup tanıtmak.
 3. Sualtı sporları yarışması düzenlemek, sualtı sporlarına dair eğitim amaçlı kurslar v.b organizasyonlar düzenlemek.
 4. Spor fuarlarını Bodrum’a getirtmek ve Türkiye genelinde düzenlenen Fuarlara katılarak yöremizin tanıtımını yapmak, canlılık kazandırmak.
 5. Gerekli onay ve izin alınarak, Sualtı dalışlarının ve bilimsel çalışmaların sonuçlarını kitap, dergi, bülten, radyo ve televizyon yayınları, video, kaset, fotoğraf gibi yazılı ve de görsel ve işitsel araçlarla kamuoyuna açıklamak.
 6. Gerekli izin ve onayları alarak, yurtiçinde ve yurtdışında her türlü geziler, sergiler, saydam ve video/film gösterileri, konferanslar, forumlar, seminerler, kurslar, paneller, sunuşlar düzenlemek veya düzenletmek.
 7. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmeye yönelik her türlü hizmet ve uygulama projeleri ile çalışmalarını yürütmek; Genel Kurul kararıyla, ortaklıklar, vakıf kurmak ve yönetmek üzere Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 8. Bilimsel çalışma, koruma ve eğitim amaçlı araştırma, inceleme ve belgeleme bilincini oluşturmak için üyelere, ilgili kişi ve kurumlara gönderilecek yayınlar hazırlamak, her türlü eğitim faaliyetlerini desteklemek.
 9. Yayın, haber ve uygulamalarla ilgili görüşlerini yetkili mercilere, kamuoyuna duyurmak, gerektiğinde adli ve idari mercilere başvurmak.
 10. Özel ve tüzel kişilerin denizleri / iç suları korumayla ilgili çalışmalarını olanakları ölçüsünde desteklemek; dernek olarak çeşitli projeler hazırlayarak bilimsel araştırmalar düzenlemek.
 11. İlgili yasa hükümlerine bağlı kalarak, gerekli izinler ve onaylar alındıktan sonra; aynı amaca yönelik uluslar arası dernek, kuruluş ve vakıflara üye olmak, ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 12. ilgili kuruluş ve kurumlara önerilerde bulunmak, proje taslakları hazırlamak. Kurumlara, şirketlere, kişilere sualtı / dalış ve çevre konularında danışmanlık yapmak.
 13. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gerekli arsa, bina, lokal gibi taşınmaz malları satın almak,kiralamak, kiraya vermek, her türlü ayni ve tahsi hakları tesis etmek veya ettirmek. Araştırma, eğitim ve koruma amaçlı olarak; ada, adacık, kıyı kuşağı ve orman tahsisi kabul etmek.
 14. Bodrum ve civar ticari dalış merkezlerinden, BOSAD üyesi bulunanlarının hizmet standartlarını yükseltmek için gerekli çalışmalar yapmak.
 15. Gerekli izinler alınarak, Bodrum sualtı canlılarını korumak ve dalış turizmini geliştirmek için çalışmalar yapmak, yapılan projelere destek vermek ve uluslararası fuarlara katılmak.
 16. Gerekli izinler alınarak, Bodrum ve civarında sualtı temizliği yapmak, yapılan çalışmalara destek vermek.
 17. Yukarda sayılı hizmetler için gerekli masrafları karşılamak amacıyla üyelerden ve bağışta bulunanlardan kanun çerçevesinde yapılacak ayni ve nakdi yardımları kabul etmek.